Linki
Kontakt


Newsletter

Spotkania informacyjne i warsztaty

Drukuj

Serdecznie zapraszamy wszystkich potencjalnych beneficjentów działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiosrtw" na spotkanie informacyjne, na którym omówione zostaną zasady przyznawania pomocy oraz na warsztaty z wypełniania wniosków o przyznanie pomocy.

•  11 marca 2011 r.  - spotkanie informacyjne

•  28 marca 2011 r. - warszaty

Spotkania odbędą się w sali konferencyjnej biura STK, przy ulicy Kościuszki 12.

Warunkiem uczestniczenia w spotkaniach jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: kasiak@kaszuby.com.pl najpóżniej na dwa dni przez planowanym spotkaniem.


Z a ł ą c z n i k i
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w Kartuzach,
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi