Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Skład Rady

L.P. Imię nazwisko Nazwa członka, którego przedstawicielem w Radzie jest dana osoba Sektor
1 Markowska Katarzyna Gmina Przodkowo publiczny
2 Maszke Tomasz Gmina Sierakowice publiczny
3 Biankowska Sylwia Gmina Kartuzy publiczny
4 Laskowska-Bobula Sylwia Gmina Żukowo publiczny
5 Krefta Piotr Piotr Krefta Verneco gospodarczy (przedsiębiorca)
6 Gosk Maria GRONO s.c. Maria Gosk, Aleksandra Węsierska, Antoni Węsierski gospodarczy (przedsiębiorca)
7 Herbasz Tomasz PSI Tomasz Herbasz gospodarczy (przedsiębiorca)
8 Rydelek Beata Beata Rydelek gospodarczy (przedsiębiorca)
9 Fopke Tomasz Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział w Chwaszczynie społeczny
10 Plichta Błażej Ochotnicza Straż Pożarna w Goręczynie społeczny
11 Aleksandra Mach Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt “Ostoja” społeczny
12 Sylwia Birr mieszkaniec
13 Kazana Mirosława mieszkaniec
14 Kuliński Marek mieszkaniec
15 Pelplińska Ewa mieszkaniec
Data publikacji: 30 czerwca 2016

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020