Materiały z warsztatów i spotkań

Poniżej przedstawiamy materiały prezentowane podczas warsztatów organizowanych za pośrednictwem naszego stowarzyszenia.

Warsztaty z rozliczania zawartych umów:

29 marca  2017r – PODEJMOWANIE działalności gospodarczej:

4 kwietnia 2017r – ROZWIJANIE działalności gospodarczej:

lipiec 2017r – Spotkania informacyjne z mieszkańcami

sierpień 2017r – warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej

listopad 2017r – warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej – podejmowanie działalności gospodarczej

warsztaty – turystyka i przetwórstwo

Data publikacji: 5 kwietnia 2017

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020