Plan komunikacji

Istotnym załącznikiem Lokalnej Strategii Rozwoju jest Plan komunikacji, stanowiący załącznik nr 5. Wskazuję on działania oraz narzędzia, które będą wykorzystywane w celu informowania o możliwościach uzyskania dofinansowania.

Plan komunikacji – Załącznik nr 5 do LSR 

Harmonogram działań komunikacyjnych Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby w 2016r.

Harmonogram działań komunikacyjnych Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby w 2017r.

Harmonogram działań komunikacyjnych Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby w 2018r.

 

 

Data publikacji: 30 czerwca 2016

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020