Logo marki Szwajcarii Kaszubskiej wybrane!

Zarząd Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby zaprosił do dalszych prac nad logo Szwajcarii Kaszubskiej dwa podmioty, których prace zarekomendowane zostały przez komisję konkursową, jako prace o wysokim poziomie artystycznym. Z przedstawionych propozycji wybrano logo Szwajcarii Kaszubskiej, które z przyjemnością prezentujemy.

Dobry znak to ideogram. Nie jest obrazkiem. Pokazuje ideę. Zależało nam, by był odporny na modę i doraźne potrzeby. Wybraliśmy znak, który posiada te cechy. Oryginalnym językiem graficznym trafnie artykułuje bliskie nam idee: przyjemność z natury, szacunek dla tradycji Kaszub, uznanie dla oryginalnego smaku regionu i empatia dla gości, którzy tu przybędą.

Z punktu widzenia tego znaku, widać nasz region w szczegółach, ogólnie, lepiej. Dla niecierpliwych: można zrozumieć smak Szwajcarii Kaszubskiej od jednego spojrzenia: wystarczy wybrać dorodną truskawkę ze słonecznego koszyka i dać się jej ponieść…

Logo będzie wykorzystywane głównie do promocji oferty turystycznej, w tym działań bezpośrednich Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby oraz licznych partnerów na obszarze Szwajcarii Kaszubskiej.

logo SzK

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020